Aktualności
W dniach 7 i 8 sierpnia braliśmy udział w konferencji Prognosfruit, która odbyła się w Holandii. W czasie konferencji przedstawiono prognozę zbiorów jabłek i gruszek na rok 2009. Prognoza zbiorów jabłek w Unii Europejskiej wynosi 10,7 mln, jest to 7% mniej niż w 2008 roku. Natomiast przewiduje się wyższe zbiory gruszek w Europie o około 16 % w porównaniu z rokiem 2008. W Polsce oczekuje się zbioru jabłek poziomie 2,6 mln ton (3,2 mln ton w zeszłym roku), a gruszek 85 tys. ton (wzrost o 16%).